Vady řeči - dysartrie

V dalším z řady článků o vadách řeči se zaměříme na dysartrii. Dysartrie je porucha řeči, charakterizovaná špatnou artikulací. Dysartrická řeč vzniká v důsledku onemocnění nervové soustavy, které brání kontrole nad jazykem, hrdlem, rty či plícemi. Přítomné jsou často i potíže s polykáním (dysfagie).

Dysartrie je porucha motorických modalit řeči. Jedná se o závažnou formu narušené komunikační schopnosti, která jedince stigmatizuje a v závislosti na typu a stupni poruchy zasahuje a prostupuje celou osobností člověka.

Vývojová  dysartrie

Jestliže se dítě s určitým motorickým postižením (nejčastěji dětskou mozkovou obrnou) již narodí, nebo se určité motorické postižení (nejčastěji degenerativní onemocnění) začne rozvíjet v raném dětství, označuje se tato porucha jako vývojová dysartrie.

U dětí s vývojovou dysartrií (a obzvláště u dětí s vývojovou anartrií) může být jazyková porucha přítomna, a tyto děti pak vyžadují jiný - velmi specifický - terapeutický přístup než pacienti dospělí.

Příčiny dysartrie

K poškození mozku a mozkových drah a následné dysartrii může dojít z následujících příčin:

 • v prenatálním období – úrazy matky, infekční onemocnění matky, krvácení do mozku
 • špatný vývoj plodu při nedostatku vitaminu K, inkompabilita-Rh, nitroděložní změknutí mozku
 • nedonošenost různého stupně
 • v perinatálním období – asfyxie během porodu, motorické oblasti mohou být postiženy drobným nebo větším krvácením při porodu
 • v postnatálním období – meningitida, encefalitida, horečnatá onemocnění, intoxikace v prvních měsících života
 • v pozdějším věku – cévní onemocnění, zánětlivá onemocnění mozku, nádory, metastázy, úrazy hlavy, degeneraticní onemocnění CNS, roztroušená skleróza, toxická poškození CNS

Příznaky dysartrie

Spektrum příznaků je velmi široké a odvíjí se od typu dysartrie a stupně poruchy. Některé z příznaků jsou:

 • poruchy artikulace, těžkosti při artikulaci, pomalé mluvní tempo, explozivní - skandovaný charakter artikulace, setřelá artikulace apod.
 • poruchy polykání
 • poruchy tvorby hlasu, výšky, síly a kvality hlasu
 • poruchy rezonance - zvýšená x snížená nosovost - hyper x hyponazalita
 • změny napětí artikulačního svalstva - zvýšené x snížené napětí - hyper x hypotonus
 • u vývojových poruch se v nejtěžších případech v důsledku závažného poškození orální motoriky artikulovaná řeč vůbec nevyvíjí - vývojová  anartrie
 • u získaných dysartrií příznaky závisí od lokalizace, charakteru a rozsahu organického poškození

Terapie dysartrie

U získaných dysartrií se terapie odvíjí od typu dysartrie a nálezu v jednotlivých sledovaných oblastech. Terapeutické možnosti logopeda a efektivita terapie jsou však omezené a limitované organickým poškozením.

U vývojových dysartrií je terapeutický plán závislý na typu dysartrie, na stupni poškození, na intelektových schopnostech dítěte a na jeho pohybových možnostech. Vždy je současně nutná speciálně pedagogická péče a spolupráce speciálně pedagogického centra, které pomáhá s integrací dítěte do předškolního zařízení a následně s volbou školního zařazení.

Důležitou složkou terapie je věnovat pozornost rodičům dítěte s vývojovou dysartrií. Sledovat to, jak se s postižením dítěte vyrovnávají, jak zvládají nesmírně náročnou péči o takto postižené dítě, podporovat je a poskytovat jim maximální možnou odbornou i lidskou pomoc.

 

V sérii článků o poruchách řeči jste se mohli dočíst o opožděném vývoji řeči, dyslalii a vývojové dysfázii. V příštím článku si rozepíšeme další vadu řeči - koktavost.

http://vady-reci.zdrave.cz/vady-reci/
Vady řeči - dysartrie patří do témat
 • zpoždění řeči? Lukeš 01.11.2011 15:08:53

  Tříleté dítě (clapec) slyší, rozumí všem pokynům a příkazům, ale říká pouze máma, bába, táta. Svoje přání vyjadřuje velice trefně posunky. Zdá se, že by rád mluvil. Poradte co může být příčinou nebo je to ještě v normě? Díky za radu.


Vady řeči patří do témat

Adresář

Poradna na téma Vady řeči

Diskutujte na téma Vady řeči

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku