Vady řeči

Zdravý rozvoj řeči je proces, který má určitá ověřená pravidla, která však nejsou dogmatem. Ne vždy se řeč vyvíjí plně a správně a první, kdo si toho všimne, je matka. K tomu ji vede především srovnávání svého dítěte s ostatními vrstevníky. Je to přirozené, ale ne vždy povzbudivé. Proto je užitečné znát správný vývoj řeči a v případě odchylky vědět, na jaké odborníky se obrátit.

Logopedie

Logopedie je odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu. Specializuje se i na zdravotnickou logopedii, která řeší převážně těžké logopedické vady.

V logopedických poradnách a následně ve školách a školkách se také setkáváme s problémy, jako je koktavost, brebtavost, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie. Výuka dětí s logopedickými problémy představuje celý komplex témat.

Řešit špatnou výslovnost dítěte až ve škole je pozdě. Dítě je zahlceno novými informacemi, a pokud má potíže s řečí, bude se trápit a ve škole bude pozadu za vrstevníky.

Vliv na vývoj řeči

Čeho by si tedy rodiče měli všímat? Důležitým předělem jsou třetí narozeniny dítěte.

Když se tříleté dítě tisíckrát dokola ptá "Proč?", není to jen zvědavost. Právě v tomto věku se učí používat slova a rozšiřuje slovní zásobu. Z hlediska vývoje jeho řeči je to zlomový věk. Rodiče mohou svou trpělivostí, neustálým vysvětlováním a odpovídáním eliminovat riziko, že se u dítěte v pozdějším věku objeví vady řeči. Je důležité dítěti pomáhat v hledání vhodných slov nebo mu vysvětlovat, jaký je rozdíl mezi "malý" a "velký".

Klíčová je citová vazba. Děti z kojeneckých ústavů a dětských domovů mívají s mluvením problémy, protože jim chybí hlavní motor řeči: potřeba komunikovat s rodiči.

V tomto věku dítěti nejvíce pomůžete, budete-li mu vyprávět pohádky, recitovat básničky a zpívat písničky. Od čtyř let by už dítě mělo umět jednoduché básničky recitovat samo. Stejně jako zpívání, je recitace důležitá kvůli citu pro rytmus, který by se dítě mělo naučit.

Logopedové naopak příliš nedoporučují televizi, kde se mluví příliš rychle a překotně. S dítětem by se mělo v nízkém věku komunikovat pomalu, aby získalo jistotu.

Jaké jsou vady řeči

 • Opožděný vývoj řeči
 • Dyslalie
 • Vývojová dysfázie
 • Dysartrie
 • Koktavost
 • Breptavost
 • Palatolalie
 • Mutismus
 • Afázie

Opožděný vývoj řeči

Jak se opožděný vývoj řeči projevuje:

 • dítě kolem 3. roku má malou slovní zásobu
 • tvoří jen dvouslovné až tříslovné věty
 • řeč je obtížně srozumitelná
 • dítě komolí slabiky a slova

Důkladné vyšetření dítěte by mělo vyloučit jiné možné příčiny opožděného vývoje řeči, kterými mohou být:

 • neurologický nález ve smyslu dětské mozkové obrny
 • porucha jemné motoriky nebo motoriky jazyka
 • sluchové vady
 • efekt intelektu

Léčba opožděného vývoje řeči

V některých případech není nutné zahájit pravidelné docházení na logopedii ihned. Mnohdy stačí instruktáž rodičů o vhodné stimulaci, doporučení vhodných didaktických pomůcek a metodických materiálů. Rodiče pak provádí doma doporučená cvičení. Pomoci může také zahájit docházku do MŠ, pobyt mezi vrstevníky je pro dítě dobrou stimulací. Dítě může být pak objednáno ke kontrolnímu vyšetření s odstupem 3 – 6 měsíců.

 

V příštích článcích na Zdravě.cz si popíšeme další vady řeči.

Vady řeči patří do témat
 • Alfabet 23.07.2012 10:36:38

  Dobrý den,
  Provozujeme online poradnu, která se zaměřuje na problematiku SPUCH u dětí. Poradna funguje zdarma 24 hodin denně a najdete ji na adrese http://poradna.alfabet.cz. Mohou se na nás obrátit rodiče dětí se SPUCH, učitelé ale i další lidé, které zajímá tato problematika.

Přidat příspěvek k tématu ???

* Povinné pole

Vady řeči patří do témat

Adresář

Poradna na téma Vady řeči

Diskutujte na téma Vady řeči

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku